❤️ PetZeek
Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Bu sözleşme, Dinç Medya tarafından işletilen petzeek.com ile petzeek.com için içerik üreten, petzeek.com’u ziyaret eden kullanıcılar arasında petzeek.com’un kullanım ve hizmet koşulları ile gizlilik ve güvenlik hükümlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. PetZeek’i ziyaret eden, PetZeek’e içerik üreten ve PetZeek’i işleten tarafların tümünün verilerini ve haklarını güvence altına almak, tarafların karşılıklı veya ferdi yükümlülükleri ile sorumluluklarını açıklamak üzere düzenlenen bu sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluk ortaya çıkar. Tüm bu tarafların sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti normları ile uluslararası normlar tarafından belirlenmiş ve hakları da bu normlar tarafından güvence altına alınmıştır. Kullanım koşullarını ve gizliliğe dair hükümleri içeren bu sözleşme petzeek.com’u ziyaret eden herkesçe kabul edilmiş sayılacaktır. Bu bağlamda taraflar bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri doğruca, zamanında ve eksiksiz yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

TARAFLAR

Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi, sözleşme metninin sonraki bölümlerinde sözleşmeye taraf olanlardan

Dinç Medya’yı, “site yönetimi” veya “site yöneticileri”;

petzeek.com’u, “site”;

petzeek.com editörleri ve yazarlarını, “yazar”;

petzeek.com ziyaretçileri, üyeleri, site üzerinde yayınlanan bilgi akışı ile içeriklere katkı sağlayan veya bu içerikleri yalnız kullanan gerçek ve tüzel kişilerin tamamı “kullanıcı” olarak anabilecektir.

GENEL SORUMLULUK

a. Site yönetimi; sitede herhangi bir şekilde yer alan makale, multimedya içerikleri, reklamlar ve diğer herhangi bir hizmetinin kapsamı, niteliği, biçimi, yayınlanma şekli üzerinde değişiklik hakkını daima saklı tutar.

b. Site, yayında kaldığı süre boyunca hizmet vermeye ve site hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkese açık kalmakla yükümlüdür. Teknik imkân yetersizliği, teknik aksaklıklar, sorunlar ve arızalar vb. ile afet, salgın, savaş, güvenlik tehditleri vb. mücbir sebepler ve herhangi bir kullanıcı veya internet korsanı tarafından gerçekleştirilecek kötüye kullanıma karşı alınacak tedbirler bunun dışında tutulur.

c. Kullanıcı; site tarafından yayınlanan veya kendisiyle paylaşılan her türlü içeriğin telif ve yayın haklarına saygılı olup bu konuda hak ihlaline sebep olmamayı; sitenin işleyişine, güvenliğine, karşı kötü amaçlı yazılım kullanmamayı, siber saldırıda bulunmamayı veya herhangi bir şekilde kötü amaç içeren teknik müdahalenin faili, destekçisi, azmettireni, yardımcısı olmamayı; site yöneticileri, yazarlar ve tüm diğer kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini tehdit edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı; tarafların bu sözleşme hükümleriyle korunan hakları ve açıklanan sorumluluklarının herhangi bir şekilde ihlaline şahit olduğunda site yöneticilerini bildirimde bulunmayı kabul ve taahhüt eder.

d. Kullanıcı; site yöneticileri, yazarlar ve diğer kullanıcılarla ilişkisinin veya iletişiminin kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bahsi geçen taraflarla kuracağı hiçbir ilişkinin kendisinden ve doğurabileceği sonuçlardan site yöneticileri sorumlu değildir.

e. Yazar; sitede yayınlanmak üzere ürettiği her türlü içerikte; toplumsal ahlak kurallarına, 3. kişilerin telif ve yayın haklarına uyacağını; saldırgan, ırkçı, ayrımcı, müstehcen, cinsiyetçi, yasadışı işlerle bağdaşabilecek veya suç teşkil eden içerikler üretmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

YASAL SORUMLULUK

a. Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi’nin hükümlerinden doğan şartlara ve sorumluluklara uyulmadığı veya 3. kişilerin, taraflardan birinin, birkaçının veya tümünün hak veya hakları ihlal edildiği takdirde sözleşme hükümlerince sorumlu olan taraf yasal sorumluluğa tabi olacaktır.

b. Yasal sorumluluk kapsamında başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mevzuatları ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu ve gerektiğinde uluslararası hukuk esastır.

c. Kullanıcının herhangi bir tutum, davranış veya fiilinin sebep olduğu suç teşkil eden durum ortaya çıkması ve 3. kişilerin maddi veya manevi zarara uğradığı durumlar da dahil olmak üzere hak ihlali bir veya daha fazla hak ihlali durumunda tutum, davranış veya fiilin sahibi sorumludur. Kullanıcı, sorumluluğunu ve hakkında yasal işlem başlatılmasını kabul eder.

d. Sitede üretilen her türlü içeriğin sorumluluğu o içeriği üreten yazar, kullanıcı veya site yöneticisine aittir. Bu sözleşme ile Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nin hükümlerine aykırı içerik üreten kişi hakkında yargı mercilerine başvuru hakkı o içeriğe maruz kalan kullanıcı, site yöneticileri veya yazarlardadır.

KİŞİYE AİT BİLGİLER

a. Site; yazar ve kullanıcının kişisel bilgilerine saygılı olmakla yükümlüdür ve bu bilgileri Çerez Politikamız aydınlatma metninde belirtilen durumlar dışında 3. kişilerle paylaşmayacaktır. Kişisel bilgiler adres, konum, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişiye ait bilgilerdir. Yasal merciler ve idari kurumlar tarafından usulünce talep edilen verilerin ilgili mevzuata uygun şekilde paylaşılması bunun dışında tutulur.

b. Kullanıcı; yaş, bölge, cinsiyet gibi demografik verilerinin ve sitedeki gezinti verilerinin ilgili kanunlar uyarınca işlenebileceğini, ilgili merciler ile paylaşılabileceğini ve yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı 3. taraf uygulamalara gönderilebileceğini kabul eder. Çerez Politikamız aydınlatma metni verilerin neden ve nasıl kullanıldığını açıklar.

İÇERİK

a. Sitede yayınlanan veya doğrudan kullanıcıya gönderilen her türlü metin, görsel, video, ses bilumum multimedya ürünü içerik olarak tanımlanır.

b. Yayınlanacak içerikler; site yöneticileri veya yetkili olarak atayabilecekleri bir gerçek veya tüzel kişi tarafından belirlenir. Yine içeriklerin düzenlenmesinde, öne çıkarılmasında, silinmesinde ve içeriklere yapılabilecek herhangi bir müdahalede site yöneticileri yetkilidir ve gerekçesiz şekilde tüm müdahaleleri istediği zaman yapabilir. Site yönetimi yetkisinin tamamını veya bir kısmını devredebilir veya bundan feragat edebilir.

b. İçerikleri yazar üretir ve sitede yayınlanmadan önce editör tarafından onaylanır. Editör; site yöneticilerinden biri veya daha fazlası olabileceği gibi site yönetiminin uygun gördüğü bir kişi de olabilir. Yazar tarafından üretilen içeriklerin yanında kullanıcıya da kısıtlanmış bir içerik üretme hakkı sağlanır.

c. Sitede yayınlanan her türlü içeriğin sorumlusu o içeriği üreten yazar veya kullanıcıdır. Editör ancak site yönetimine karşı sorumludur. Hiçbir içerik Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile toplumsal ahlak ilkeleri ve değerlere aykırı olamayacağı gibi hakaret, ayrımcılık, saldırganlık, hedef gösterme veya suç içeren içeriklerin yayınlanması durumunda zarara uğrayan 3. kişiler ile site yönetimi hukuki başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Bu sözleşme ile Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nde açıklanan hükümlere aykırı içerik üretilmesi durumunda içeriği üreten yazar veya kullanıcı, içerikten mesul olduğunu ve site yöneticilerinin yayınlanan içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.

d. İçerik ve yazarlık konusundaki detaylı açıklamalar ve hükümler Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir.

E-BÜLTEN KAYDI

Sitede yer alan e-bülten kaydı bölümünde istenen bilgileri giren ve e-bültene kaydolan kullanıcı site tarafından kendisine belli zaman aralıklarıyla veya düzensiz şekilde gönderilecek e-postaları kabul eder. E-bülten ve e-bültene abonelik hususları Abonelik ve Üyelik Sözleşmesi hükümlerinde açıklanmıştır.

GİZLİLİK ve GÜVENLİK

a. Site yönetimi eylem ve tutumlarında, kullanıcı ve yazarların gizliliğine saygılı olacaktır.

b. Kullanıcı eylem ve tutumlarında; site, site yönetimi, yazarlar ve diğer kullanıcıların gizliliğine saygılı olacaktır.

c. Site; kullanıcı ve yazarların kişisel verilerini çerezler veya formlar kullanarak toplayıp kaydedebilir, 3. parti uygulamalara gönderebilir ve işleyebilir. Verilerin gönderildiği 3. parti uygulamaların veri ve gizlilik politikalarından site sorumlu olmayacaktır. Verilerin kaydedilmesi ve 3. taraflarla paylaşılması da dahil olmak üzere veriler üzerinde yapılacak her işlemde kullanıcı yararı esas olacak ve hassas veriler üzerinde yapılacak işlemler kullanıcının rızasına bağlı olarak yapılacaktır.

d. Kullanıcı, sitenin topladığı verilerinin bir kopyası her zaman talep edebilir.

e. Kullanıcı, sitenin topladığı verilerin silinmesini her zaman talep edebilir. Site makul bir süre içerisinde kullanıcının bu talebini yerine getirecektir. Sitenin yasal yükümlülükler kapsamında topladığı ve tuttuğu veriler bunun dışında kalır.

f. Verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve 3 parti uygulamalarla paylaşılması hakkında detaylı açıklamalar Çerez Politikamız aydınlatma metninde mevcuttur.

ALINTI

a. Sitede yayınlanan yazılı, görsel, işitsel her içerik Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarıyla korunur. Bu içerikler hiçbir mecrada hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Site yönetiminden yazılı izin almak bunun dışında tutulur. İçeriklerin aktardığı belli bilgi, bölüm ve fikirler kaynak göstermek ve ilgili içeriğin bağlantısını paylaşmak şartıyla site yönetiminden izin alınarak alıntılanabilir. Kaynak gösterme kapsamında sitenin adı ve bağlantısı, içeriğin yazarının adı ve soyadı ile içeriğin yayınlandığı tarih belirtilmek zorundadır. Sitede içeriği yayınlanmış her kim olursa olsun uğrayacakları telif hakkı gaspına karşı hukuki süreç başlatma yetkisine sahip olmakla birlikte site yönetimi de sitede yayınlanan her içeriğin telif hakkı takibini yapma hakkına sahiptir.

b. Sitede yer alan içeriklerde intihal yapılamaz. Site içeriklerinde, telif haklarıyla korunan başka içerikler kopyalanamaz. Kaynak göstermek ve usulüne uygun şekilde telif hakkı sahiplerinden izin alarak alıntı yapılması bu hükmün dışında tutulur. İçerikte yapılan alıntıların intihal olup olmadığı konusunda akademik metotlar ile birlikte intihal tespit programları esas alınacaktır. Yazar veya kullanıcının sebep olduğu telif hakkı ihlallerinden site yöneticileri sorumlu değildir.

İÇERİK KOPYALAMA

a. Yazar veya kullanıcı kaynaklı telif hakkı ihlalleri ile intihal içeren içerikler üretilmesi durumlarında içeriği üreten kişi telif hakkı gaspına uğrayan 3. taraflara karşı sorumlu olacağı gibi site yönetimine karşı da mesul olacaktır. Site yönetimi telif hakkı ihlali yapan yazar veya kullanıcının sitede yayınlanan içeriklerini geriye dönük olarak inceleme hakkını saklı tutar. Telif hakkı ihlali sebebiyle sitenin uğrayacağı maddi ve manevi zararların tazmininden de içeriği üreten kişi sorumlu olacaktır.

b. Sitede yayınlanan içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir ortam ya da mecrada yayınlanması durumunda telif hakkı ihlaline sebep olan kişi veya kişiler site yönetimine, yazara ve kullanıcıya karşı sorumludur.

FORMLAR

a. Site tarafından kullanıcıya formlar yönlendirilebilir. Bu formlar kullanıcının dolduracağı boş alanlar veya seçim yapacağı seçenekler içerebilir. Formlar aracılığıyla kullanıcıdan kişisel bilgiler istenebilir. Kullanıcıya yönlendirilen bu formları doldurmak kullanıcının isteğine bağlı olduğu gibi site üzerinde bazı sayfalara ve hizmetlere erişmek için bu formların doldurulması zorunlu da kılınabilir. Formlardan elde edilen bilgiler gizliliği korumak şartı ile kayıt altına alınabilir. İçeriklere yorum yapmak için kullanılan formlara verilen yanıtlarda olduğu gibi bazı formların yanıtları tüm kullanıcılara açık şekilde sitede yayınlanabilir. Kullanıcı bir yorum formu doldurarak yanıtının herkese açık şekilde yayınlanacağını, yorumun içeriğinden kendisinin sorumlu olacağını ve yorum gönderildikten sonra yorum içeriğinde hak sahibi olamayacağını kabul ve taahhüt eder.

b. Kullanıcı formlar aracılığıyla site yönetimi veya tüm kullanıcılarla paylaştığı bilgilerin doğru olduğunu ve hedef gösterici, ayrımcı, kışkırtıcı, suç teşkil eden içerikleri olmadığını taahhüt eder. Her türlü form yanıtının sorumluluğu kullanıcıya aittir ve site yönetimi kullanıcının ya da yazarın verdiği form yanıtlarından sorumlu tutulamaz.

DIŞ BAĞLANTILAR

a. Sitede yurtdışı veya yurtiçi kaynaklı başka internet sitelerine ait bağlantılar, yönlendirmeler yer alabilir. Site bahsi geçen başka internet sitelerinin ziyaret edilmesini önerebilir veya bu siteleri kaynak olarak gösterebilir. Kullanıcının bahsi geçen bu siteleri ziyaret etmesi durumunda bu sitelerin içerikleri, gizlilik politikaları ve kullanım şartları ziyaret edenin sorumluluğundadır. Bağlantı verilen sitelerin hiçbir uygulamasından veya bu uygulamaların kullanıcı nezdinde doğuracağı sonuçlarından site yönetimi sorumlu değildir. Bu dış bağlantıların rahatsız edici, suç teşkil eden, yanıltıcı veya alakasız içeriklere çıkması durumunda kullanıcı bu konuda site yönetimini bilgilendirebilir ancak site yönetimi bu bağlantıları kaldırmak, güncellemek veya değiştirmek sorumluluğunu taşımaz. Yalnızca daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabilmek adına inceleneceğini taahhüt eder.

b. Sitede video, görsel, makale gibi dış kaynaklı gömülü içeriklere yer verilebilir. Gömülü içerik kaynaklarının gizlilik politikaları ve kullanım şartları ile uygulayacağı veri toplama, işleme, kaydetme gibi hiçbir uygulamasından ve gömülü içeriğin bağlamından veya kapsamından site yönetimi sorumlu değildir.

FERAGATNAME

a. Site yönetimi; yanlış veya hatalı bilgi de dahil olmak üzere suç teşkil eden sitede yayınlanmış hiçbir içerikten ve bu içeriklerin sebep olduğu hak kayıplarından sorumlu tutulamaz.

b. Site yönetimi; sitenin sağladığı imkanlar aracılığıyla yazar veya kullanıcıların diğer yazarlar veya kullanıcılarla kuracağı ilişkilerden ve iletişimden sorumlu tutulamaz.

c. Sunucu, sağlayıcı, enerji, operatör, yazılım, teknik ekipman gibi unsurların kendisinde oluşacak veya bu unsurlardan kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle sitenin hizmetlerinin tam veya kısmi olarak durmasından sorumlu tutulamaz.

d. Site yönetimi; internet korsanlarının her türlü eylem ve faaliyeti sonucunda meydana gelebilecek zararlardan ve sorunlardan -3. kişilerin hak kaybına sebep olsa dahi- sorumlu tutulamaz.

e. Site yönetimi ve yazarlar; sitede yer alan içeriklerin aktardığı bilgi, yorum ve eleştirilerin kullanılması veya uygulanması sebebiyle kullanıcıların uğrayabileceği maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

f. Site yönetimi ve yazarlar; site içeriklerinde paylaşılan bilgilerin ve tecrübe aktarımlarının kesinliği ve doğruluğu ile bu bilgilerin kullanılması ve uygulanmasının kullanıcıya sağlayabileceği kazanımları garanti etmemektedir.

g. Site yönetimi sitenin yayın politikasını değiştirme hakkını saklı tutar ve istediği zaman hiçbir gerekçe göstermesine gerek kalmaksızın süreli ya da süresiz olarak siteyi yayından kaldırma tasarrufuna sahiptir.

DEĞİŞİKLİK

Site yönetimi bu sözleşmenin bir bölümünde, teker teker maddelerinde değişiklik yapma hakkı ile bütünüyle sözleşmeyi değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmede yapılacak değişikliklerin kullanıcılara tebliğ edilmesi gerekmemektedir. Kullanıcı, sözleşmeyi okumak ve bilmekle yükümlüdür.

YETKİLİ MERCİLER

Bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti normları esas alınacak ve Edremit Mahkemeleri ile Edremit İcra Daireleri yetkili olacaktır.